Opuść wersję mobilną

Menu

Strona główna >> Aktualności >> Polityka Rozwoju
29-09-2011


Konferencja o wymiarze terytorialnym Europejskiego Funduszu Społecznego

- Chcemy by dzięki szerokiemu zastosowaniu podejścia terytorialnego,  Europejski Fundusz Społeczny stał się instrumentem bardziej elastycznym i w większym stopniu uwzględniającym potencjał krajów i regionów – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska inaugurując konferencję poświęconą terytorialnemu wymiarowi EFS, która w dniach 29-30 września odbywa się w Warszawie. Udział w spotkaniu wziął również László Andor unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji.

Konferencja o wymiarze terytorialnym Europejskiego Funduszu Społecznego

- Cieszy mnie, że przestajemy być krajem, który może jedynie czerpać z doświadczeń innych członków UE, a zaczynamy być aktywnym uczestnikiem debat na temat przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzisiejsze konferencja jest tego najlepszym przykładem – zaznaczyła szefowa resortu rozwoju regionalnego.

Celem konferencji jest zainicjowanie pogłębionej dyskusji na temat kierunków i potencjalnych rozwiązań w zakresie praktycznego stosowania wymiaru terytorialnego, tak aby w najbardziej adekwatny sposób dostosować zakres i rodzaj wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego do potrzeb i wymagań regionów.

- Terytorialne podejście do rozwoju w zakresie polityki spójności jest jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji – podkreślała minister Bieńkowska. Dodała, że wnioski z dzisiejszej konferencji będą wykorzystane podczas negocjacji unijnych rozporządzeń oraz podczas spotkania ministrów ds. polityki spójności zaplanowanego na 25 listopada w Poznaniu.

Konferencja o wymiarze terytorialnym Europejskiego Funduszu Społecznego

Komisarz László Andor w swoim wystąpieniu podkreślał, że w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020, przed EFS stoją dwa wzywania: zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki oraz zwiększenie efektywności tych inwestycji. Stwierdził, że przyszły unijny budżet musi odpowiadać na potrzeby związane z realizacją Strategii Europa 2020 a EFS jest podstawowym instrumentem, by ją wypełnić. – Powinniśmy dążyć do tego, by EFS był  z jednej strony coraz bardziej skutecznym i prostym instrumentem. Z drugiej zaś należy zwiększyć koordynację pomiędzy EFS a pozostałym funduszami. Podkreślał również konieczność koncentracji na mniejszej ilości priorytetów, pamiętając przy tym o odpowiednich rezultatach.

Konferencja o wymiarze terytorialnym Europejskiego Funduszu Społecznego


Drugi dzień konferencji, odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik.

Spotkanie jest jednym z głównym wydarzeń w ramach polskiej prezydencji w obszarze polityki spójności.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w zakładce prezydencja Odsyłacz

Pobierz plik:

Informacja prasowa - Terytorialny wymiar EFS (240 KB) Plik w formacie PDF

Konferencja o wymiarze terytorialnym Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie